Πολιτική πνευματικών δικαιωμάτων

Πρωτογενή δημοσιεύματα στο ιστολόγιο radical desire μπορούν να αναδημοσιεύονται χωρίς ρητή άδεια από τους συγγραφείς, αρκεί να αναφέρεται η πηγή τους ως "radical desire" ή "radicaldesire.blogspot.com". 

Η αναδημοσίευση κειμένων των συγγραφέων του ιστολογίου για τα οποία δηλώνεται ότι έχουν δημοσιευτεί ή είναι προς δημοσίευση εκτός ιστολογίου (σε βιβλία, επιστημονικά περιοδικά, εφημερίδες, κλπ) δεσμεύεται από την πολιτική πνευματικών δικαιωμάτων των εκδοτών των κειμένων. Η αναδημοσίευση κειμένων που προέρχονται από τρίτα πρόσωπα και πηγές (συγγραφείς εκτός ιστολογίου) δεν χρειάζεται είτε ρητή άδεια είτε αναφορά στο ιστολόγιο. 

Επειδή οι μεταφράσεις κειμένων που γίνονται στο ιστολόγιο κατατίθενται συχνά αργότερα για δημοσίευση, παρακαλούμε να επικοινωνείτε μαζί μας πριν αναδημοσιεύσετε μια μετάφραση.