Πολιτική Σχολιασμού

Λόγω πολλαπλών κρουσμάτων προβληματικής συμπεριφοράς και απουσίας του χρόνου που απαιτείται για τον συντονισμό συζητήσεων που περιέχουν ένταση ή διαξιφισμούς μεταξύ χρηστών ή χρηστών και ιστολόγων, αποφάσισαμε να ασκούμε, προσωρινώς τουλάχιστον, προηγούμενο μετριασμό σχολίων.

Σημειώνουμε ότι οι χρήστες νοούνται και αντιμετωπίζονται ως φιλοξενούμενοι που είναι πάντοτε καλοδεχούμενοι και αποτελούν κρίσιμο συστατικό της φύσης του ιστολογίου, οφείλουν όμως να δείξουν και τον στοιχειώδη σεβασμό στο ιστολόγιο, τους στόχους και τη φιλοσοφία του, και τον χρόνο και κόπο που καταβάλουν οι διαχειριστές του ως συγγραφείς, μεταφραστές και συντονιστές συζητήσεων. Λεπτομερέστερα για τους λόγους που οδήγησαν στην σύνταξη του παρόντος σημειώματος, καθώς και για την βασική φιλοσοφία του ιστολογίου δείτε: http://radicaldesire.blogspot.com/2010/09/blog-post_21.html.
 
Σημειώνουμε επίσης ότι κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να ζητά διαγραφή σχολίων ή τμημάτων σχολίων που τον/την προσβάλλουν. Οι αντμίνς (συνιστολόγοι) είναι υποχρεωμένοι να ανταποκριθούν χωρίς εξηγήσεις σε τρίτο άτομο, εάν αυτό τις ζητήσει. Συζητήσεις που αποτελούν διαξιφισμούς βασισμένους σε αρχική διαφορά θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση ή εξήγηση καθ' ολοκληρία ή κατά τμήμα, ανάλογα με την κρίση του ενεργού εκείνη την περίοδο αντμίν και χωρίς περαιτέρω συζήτηση ή εξηγήσεις. Η πολιτική για αιτήματα διαγραφής σχολίων θα ισχύσει μόνο για το μέλλον και όχι αναδρομικά.