Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου 2012

Lenin Reloaded: Διάλογος πάνω στο ζήτημα της "από τα κάτω βίας" και της ενδεικνυόμενης πολιτικής στάσης απέναντί της

http://leninreloaded.blogspot.com/2012/09/blog-post_1704.html

Δεν υπάρχουν σχόλια: