Σάββατο, 2 Ιουλίου 2011

ΜΠΔΣ-Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων 2011-2015

Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων 2011-2015
Έτος Όνομα Εκτιμώμενος χρόνος Ποσοστό του Δημοσίου Ποσοστό προς πώληση Είδος συναλλαγής

2011
Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (OTE) 2ο τρίμηνο 16.0% 10,0% Πώληση Μετοχών

Εταιρία Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης 3ο τρίμηνο 74,0% 40% Πώληση Μετοχών ΕΕΣ

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ) 3ο τρίμηνο 100,0% - Επέκταση Σύμβασης

Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου 1 3ο τρίμηνο 100,0% - Επέκταση Σύμβασης

Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου 2 3ο τρίμηνο 100,0% - Νέες Άδειες Παιγνίων

Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης 3ο τρίμηνο 74,3% 23,3% Πώληση Μετοχών ΕΕΣ

Κρατικά Λαχεία 3ο τρίμηνο 100,0% 100,0% Πώληση Μετοχών ΕΕΣ

Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς 4ο τρίμηνο 74,1% 23,1% Πώληση Μετοχών ΕΕΣ

Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ) 4ο τρίμηνο 99,8% 99,8% Πώληση Μετοχών

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο 4ο τρίμηνο 34,0% 34,0% Πώληση Μετοχών

Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ) 4ο τρίμηνο 65,0% 55,0% Πώληση Μετοχών

Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Αερίου (ΔΕΣΦΑ) 4ο τρίμηνο 65,0% 31,0% Πώληση Μετοχών

ΤΡΑΙΝΟΣΕ 4ο τρίμηνο 100,0% 100,0% Πώληση Μετοχών

ΛΑΡΚΟ 4ο τρίμηνο 55,2% 55,2% Πώληση Μετοχών

Alpha Bank 4ο τρίμηνο 0,6% 0,6% Πώληση Μετοχών

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 4ο τρίμηνο 1,2% 1,2% Πώληση Μετοχών

Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος (ΟΔΙΕ) 4ο τρίμηνο 100,0% 100,0% Πώληση Μετοχών

Άδειες Κινητής Τηλεφωνίας 4ο τρίμηνο 100,0% 100,0% Επέκταση Σύμβασης

Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας 4ο τρίμηνο 49,0% 49,0% Πώληση Μετοχών

Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων (ΕΛΒΟ) 4ο τρίμηνο 72,6% 72,6% Πώληση Μετοχών

Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου 4ο τρίμηνο 34,0% 34,0% Πώληση Μετοχών

Ελληνικό 1 4ο τρίμηνο 100,0% - Πώληση Μετοχών ΕΕΣ

Τέσσερα Αεροσκάφη Airbus 4ο τρίμηνο 100,0% 100,0% Πώληση

Ακίνητα 1 4ο τρίμηνο 100,0% - Πώληση Μετοχών ΕΕΣ

2012
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ) 1ο τρίμηνο 55,0% ³ 21% Πώληση Μετοχών ΕΕΣ

Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ) 1ο τρίμηνο 35,5% 35,5% Πώληση Μετοχών

Τράπεζα Πειραιώς 1ο τρίμηνο 1,3% 1,3% Πώληση Μετοχών

Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος (ATE) 1ο τρίμηνο 77,3% 26,2% Πώληση Μετοχών

Αυτοκινητόδρομος «Εγνατία Οδός» 1ο τρίμηνο 100,0% 100,0% Πώληση Μετοχών ΕΕΣ

Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) 1ο τρίμηνο 90,0% ³ 40% Πώληση Μετοχών

Λιμάνια 1 1ο τρίμηνο 100,0% 100,0% Πώληση Μετοχών ΕΕΣ

Εταιρία Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρωτευούσης 2ο τρίμηνο 61,3% 27,3% Πώληση Μετοχών ΕΕΣ

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 2ο τρίμηνο 100,0% 100,0% Πώληση Μετοχών ΕΕΣ

Ακίνητα 2 2ο τρίμηνο 100,0% 100,0% Πώληση Μετοχών ΕΕΣ

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) 3ο τρίμηνο 51,0% 17,0% Πώληση Μετοχών

Ελληνικοί Αυτοκινητόδρομοι 1 3ο τρίμηνο 100,0% 100,0% Πώληση Μετοχών ΕΕΣ

Περιφερειακά Αεροδρόμια 1 3ο τρίμηνο 100,0% 100,0% Πώληση Μετοχών ΕΕΣ

Ελληνικό 2 4ο τρίμηνο 100,0% - Πώληση Μετοχών ΕΕΣ

Ακίνητα 3 4ο τρίμηνο 100,0% - Πώληση Μετοχών ΕΕΣ

Ψηφιακό Μέρισμα 1 4ο τρίμηνο 100,0% 100,0% Πώληση Δικαιωμάτων

Εταιρία Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης 4ο τρίμηνο 34,0% Πώληση Μετοχών ΕΕΣ

Μεταλλευτικά Δικαιώματα 1 4ο τρίμηνο 100,0% 100,0% Πώληση Μετοχών ΕΕΣ
2013

Υποθαλάσσιο κοίτασμα φυσικού αερίου «Ν. Καβάλα» 1ο τρίμηνο 100,0% 100,0% Πώληση Μετοχών ΕΕΣ

Περιφερειακά Αεροδρόμια 2 2ο τρίμηνο 100,0% 100,0% Πώληση Μετοχών ΕΕΣ

Λιμάνια 2 2ο τρίμηνο 100,0% 100,0% Πώληση Μετοχών ΕΕΣ

Ακίνητα 4 3ο τρίμηνο 100,0% 100,0% Πώληση Μετοχών ΕΕΣ

Μεταλλευτικά Δικαιώματα 2 3ο τρίμηνο 100,0% 100,0% Πώληση Μετοχών ΕΕΣ

Ψηφιακό Μέρισμα 2 4ο τρίμηνο 100,0% 100,0% Πώληση Δικαιωμάτων

Εταιρία Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρωτευούσης 4ο τρίμηνο 34,0% Πώληση Μετοχών ΕΕΣ

Ελληνικοί Αυτοκινητόδρομοι 2 4ο τρίμηνο 100,0% 100,0% Πώληση Μετοχών ΕΕΣ
2014

Ελληνικοί Αυτοκινητόδρομοι 3 100,0% 100,0% Πώληση Μετοχών ΕΕΣ

Ακίνητη Περιουσία 100,0% - Πώληση Μετοχών ΕΕΣ

2015
Ελληνικοί Αυτοκινητόδρομοι 4 100,0% - Πώληση Μετοχών ΕΕΣ

Ακίνητη Περιουσία 100,0% - Πώληση Μετοχών ΕΕΣ

Σημείωση: Όπου εμφανίζονται με έντονα στοιχεία τα ποσοστά 100% 100%, σημαίνουν ότι το δημόσιο είναι κάτοχος του 100% του ποσοστού της ιδιοκτησίας και θα πωλήσει ολόκληρο αυτό το ποσοστό. Έτσι, εξ ολοκλήρου θα πωληθούν από το κράτος: Τα Κρατικά Λαχεία, ο ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ο Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος, τέσσερα αεροσκάφη Airbus, η Εγνατία Οδός, Λιμάνια (σε δύο φάσεις), το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, οι Ελληνικοί Αυτοκινητόδρομοι, τα Περιφερειακά Αεροδρόμια, τα Μεταλλευτικά Δικαιώματα, το Ψηφιακό Μέρισμα του Δημοσίου, Το Υποθαλάσσιο Κοίτασμα Φυσικού Αερίου Ν. Καβάλα, και Ακίνητα (σε τέσσερις φάσεις). Στον ΟΤΕ, το δημόσιο θα πουλήσει το 10% από το 16% των μετοχών που διαθέτει (θα έχει 6% των μετοχών), στην ΕΥΑΘ το 40% από το 74%(θα έχει το 34% των μετοχών), στον ΟΛΘ το 23.3% απ' το 74.3% (θα έχει το 51% των μετοχών), στον ΟΛΠ το 23.1% από το 74.1% (θα έχει το 51% των μετοχών), στα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα θα πουλήσει ολόκληρο το ποστοστό 99.8% των μετοχών του, στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ολόκληρο το 34% των μετοχών του, στη ΔΕΠΑ το 55% από το 65% των μετοχών του (θα έχει 10% των μετοχών), στη ΔΕΣΦΑ το 31% απ' το 65% των μετοχών του (θα έχει 34% των μετοχών), στη ΛΑΡΚΟ και το 55.2% των μετοχών του δημοσίου θα πουληθεί, στο Ελληνικό Καζίνο Πάρνιθας και το 49% του Δημοσίου θα πουληθεί, στην ΕΛΒΟ και το 72.6% του Δημοσίου θα πουληθεί, στον ΟΠΑΠ θα πουληθεί το 34% των μετοχών του Δημοσίου, στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών θα πουληθεί ποσοστό μεγαλύτερο του 21% από το 55% που ανήκει στο Δημόσιο, στα Ελληνικά Πετρέλαια θα πουληθεί και το 35% του Δημοσίου, στην Αγροτική Τράπεζα θα πουληθεί το 26.2% από το 77.3% του Δημοσίου, στα ΕΛΤΑ θα πουληθεί ποσοστό μεγαλύτερο του 40% από τα 90% που κατέχει το Δημόσιο, στην ΕΥΑΠ το 27.3% από το 61.3% του Δημοσίου θα πουληθεί, και στη ΔΕΗ θα πουληθεί το 17% του 51% του Δημοσίου (που θα έχει 34% των μετοχών).

Πηγή: Σχέδιο Νόμου "Μεσοπρόθεσμης Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015", σελ. 9.

10 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

" Στον ΟΤΕ, το δημόσιο θα πουλήσει το 10% από το 16% των μετοχών που διαθέτει (θα έχει 6% των μετοχών), "

στοιχειωδώς: όπως έχει γραφτεί, η πώληση αυτή του ΟΤΕ υπερεπαρκεί για πληρωμή τόκων 9 ημερών και 8 ωρών.
επίσης ο οπαπ, χρηματιστ. αξιας 1,2 δις(και αν τα πιασει), μέχρι τώρα αφήνει 700.000.000 κέρδη ετησίως στο δημόσιο. και άλλα ων ουκ έστι αριθμός.

(η γιαγιά μου θα έλεγε 9 να είναι οι ώρες τους, αλλά δεν είναι ώρα για μεταφυσικά)
λ.κ

cia239 είπε...

σταμάτα, πιάστηκ η καρδιά μου

Αντωνης είπε...

Σόρι ρε φίλε, να σου φτιάξω το κέφι, μισό:

Ψηφίσματα Λαϊκής Συνέλευσης
Ημ/νία Συνέλευσης:
Fri, 01/07/2011

13.Να τραγουδήσουμε το “Πότε θα κάνει ξαστεριά” την Κυριακή.
ΚΑΤΑ

15.Ανοιχτό κάλεσμα στους κλάδους που πλήττονται από την εφαρμογή του μνημονίου για ενημέρωση και συνεργασία μαζί μας.
ΚΑΤΑ

18.Γλέντι το Σάββατο βράδυ με κρητική και ποντιακή μουσική με μάθημα χορού πριν το γλέντι στις 8. Η συνέλευση θα γίνει κανονικά στις 21:00, το γλέντι μετά τα μεσάνυχτα.
ΥΠΕΡ

21. Ο πρωθυπουργός είχε ζητήσει απ' τα αφεντικά του λεφτά να σώσει το σύστημά του. Να στείλουμε κι εμείς μια επιστολή που να λέει ότι δεν αναγνωρίζουμε αυτή την κυβέρνηση, αυτό το σύστημα και το χρέος. Να ανοίξουν οι λογαριασμοί όσων έχουν περάσει απ' τη Βουλή, για να ξέρουμε ποιος έφαγε και τι;
ΥΠΕΡ

http://real-democracy.gr/votes/2011-07-01-psifismata-laikis-syneleysis

cia0239 είπε...

Ωραίο είναι και το γλέντι αλλα η είπραξη φόρων απο ιδιωτικές εταιρείες είναι απ'αλλου φερμένη:http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22767&subid=2&pubid=63187420.
Σημειώνω οτι αυτό το σύστημα εφήρμοζαν κι οι Τούρκοι:ιλτιζάμ.(Ενοικίαση του δικαιώματος είσπραξης φόρων του κράτους από ιδιώτες, που γινόταν συνήθως έπειτα από πλειστηριασμό. Ο δικαιούχος προκατέβαλλε στο κράτος το ποσό που υπολογιζόταν να εισπραχθεί από τη συγκεκριμένη περιοχή και στη συνέχεια εισέπραττε τους φόρους ο ίδιος ή υπενοικίαζε με τη σειρά του το δικαίωμα της είσπραξής τους).

Uturunco είπε...

και οι Ρωμαίοι επίσης cia

cia239 είπε...

Πράγματι, στις Ρωμαικές επαρχίες νομίζω πως ο έπαρχος που διοριζόταν είχε υποσχεθεί ένα δεδομένο ποσό απο την είσπραξη των φόρων. Ότι παραπάνω έβγαζε, το ιδιοποιούνταν.
Δεν αμφιβάλω πως το επόμενο της ιδιωτικοποίησης αυτής που ετοιμάζεται είναι η προπώληση των προυπολογισθέντων φόρων προκειμενου να πληρωθεί το χρέος τάχα και ότι περισσότερο μαζευτεί-με σκληρό τρόπο-θα το ιδιοποιούνται οι εταιρείες.

Ανώνυμος είπε...

λαϊκή συνέλευση πλατείας δεν έχω πάει ποτέ για να ξέρω, αλλά πάλι, δεν καταλαβαίνω γιατι να μην τραγουδιεται το ποτε θα κάνει ξαστεριά την Κυριακή!
λ.κ
υγ: μεταξύ των ακινητων της ΚΕΔ που θα πουληθούν άμεσα είναι και το κτίριο της ΓΑΔΑ ,το γενικό χημείο του κράτους και άλλα εξ ίσου αξιοποιήσιμα.

Ανώνυμος είπε...

επιτέλους καταργείται το Κράτος... μακάρι να μην μείνει τίποτα κρατικό να μην υπάρχει αυτή η λερνέα ύδρα και αφαιμάζει τον ελληνικό λαό και οδήγησε στην καταστροφή την ελλάδα... δεν είδα όμως, δυστυχώς, και την αποκρατικοποίηση των ελληνικών πανεπιστημίων... του ιδεολογικού apparatus του Κράτους που είναι ένας εντελώς παρασιτικός θεσμός.. εύχομαι σύντομα να κατεληθεί και αυτό το ιδεολογικό άντρο του συστήματος με τους κρατικοδίαιτους και αργόμισθους ιεροκήρηκες του... Ο Θάνατος του παρασιτικού νεοελληνικού κράτους θα είναι η Ανάσταση της νεοελληνική κοινωνίας...

Αντωνης είπε...

@Ανώνυμος 12.41: Για τις τιμές των ψυχοφαρμάκων δεν ξέρω αν επηρεάζονται κι έχω μια ανησυχία, κατά τα άλλα όλα καλά, όλα ανθηρά.

Ανώνυμος είπε...

@ αντώνης : “Every truth passes through three stages before it is recognized. In the first it is ridiculed, in the second it is opposed, in the third it is regarded as self-evident”
Arthur Schopenhauer