Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2011

Απ' τα tweets του Καρλ Μαρξ

Όλες οι μορφές του κράτους έχουν ως αλήθεια τους τη δημοκρατία, και για το λόγο αυτό είναι ψευδείς, στον βαθμό ακριβώς που δεν είναι δημοκρατικές.
Κριτική της εγελιανής φιλοσοφίας του δικαίου

Αναπτύσσουμε νέες αρχές για τον κόσμο, μέσα από τις αρχές του ίδιου του κόσμου. Δεν λέμε στον κόσμο: σταματήστε να αγωνίζεστε, οι αγώνες σας είναι ανόητοι, θα σας δώσουμε το αληθινό σύνθημα του αγώνα. Απλώς δείχνουμε στον κόσμο για ποιο πράγμα αγωνίζεται πραγματικά, και η επίγνωση είναι κάτι που πρέπει να αποκτήσει, ακόμα κι αν δεν το θέλει.
Επιστολή στον Ruge

Ο Λόγος υπήρχε πάντα, αν και όχι πάντα με τη μορφή της λογικής.
Επιστολή στον Ruge

Ο κομμουνισμός είναι η λύση του αινίγματος της ιστορίας, και γνωρίζει ότι είναι αυτή η λύση.
Ιδιωτική περιουσία και κομμουνισμός

Ο κομμουνισμός δεν είναι για μας μια κατάσταση πραγμάτων που πρέπει να θεμελιωθεί, ένα ιδεώδες στο οποίο πρέπει να προσαρμοστεί η πραγματικότητα. Ονομάζουμε κομμουνισμό την πραγματική κίνηση που καταργεί την παρούσα κατάσταση πραγμάτων.
Γερμανική ιδεολογία

Οι ιδέες της κυρίαρχης τάξης είναι σε κάθε εποχή οι κυρίαρχες ιδέες, δηλαδή, η τάξη που είναι η κυρίαρχη υλική δύναμη της κοινωνίας είναι επίσης η κυρίαρχη διανοητική δύναμη ... Οι κυρίαρχες ιδέες δεν είναι τίποτε άλλο από την ιδανική έκφραση των κυρίαρχων υλικών σχέσεων· είναι οι κυρίαρχες υλικές σχέσεις με τη μορφή ιδεών.
Γερμανική ιδεολογία

Κάθε νέα τάξη η οποία μπαίνει στη θέση της τάξης που κυριαρχούσε πριν αναγκάζεται, απλώς και μόνο για να επιτελέσει τον σκοπό της, να αναπαραστήσει τα συμφέροντά της ως κοινά συμφέροντα όλων των μελών της κοινωνίας, δηλαδή, να τα εκφράσει με την ιδανική τους μορφή: πρέπει να δώσει στις ιδέες της τη μορφή της οικουμενικότητας, και να τις παραστήσει ως τις μόνες έλλογες και οικουμενικά ισχύουσες ιδέες.
Γερμανική ιδεολογία

Οι άνθρωποι φτιάχνουν μόνοι τους την ιστορία τους, αλλά δεν την φτιάχνουν όπως θέλουν· δεν την φτιάχνουν κάτω από περιστάσεις που επέλεξαν οι ίδιοι, αλλά κάτω από περιστάσεις που προϋπάρχουν, που δίνονται και μεταδίδονται απ' το παρελθόν.
18η Μπρυμαίρ

Αλλά η επανάσταση είναι συστηματική. Ακόμα, ταξιδεύει μέσα στο καθαρτήριο. Κάνει τη δουλειά της μεθοδικά...Και όταν έχει ολοκληρώσει το δεύτερο μισό της προκαταρκτικής της εργασίας, η Ευρώπη θα αναπηδήσει απ' το κάθισμά της και θα φωνάξει: έσκαψες καλά, γερο- τυφλοπόντικα!
18η Μπρυμαίρ

Δεν υπάρχουν σχόλια: