Σάββατο, 9 Απριλίου 2011

Αναδομήσεις-Walking the cow (Daniel Johnston)

1. Original: Daniel Johnston, "Walking the Cow" (1983):

2. Eddie Vedder

3. Frank Barton

4. Firehose

5. TV on the Radio

6. Dobro

Δεν υπάρχουν σχόλια: