Τρίτη, 22 Φεβρουαρίου 2011

Τεστ λογικής

Α. Διαβάστε το πιο κάτω απόσπασμα:

Με ραγδαίους ρυθμούς κλείνουν τα καταστήματα το ένα μετά το άλλοι σε ολόκληρη την επικράτεια. Εξήντα πέντε χιλιάδες εμπορικά καταστήματα έχουν κλείσει μέσα σε περίπου ένα χρόνο και 100.000 χιλιάδες θέσεις εργασίας έχουν χαθεί σε όλη την Ελλάδα, τους τελευταίους δεκατρείς μήνες.

Το 25% αυτών που έχουν κλείσει, βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου των Αθηνών, βάσει των τελευταίων στοιχείων του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών.

Η βασικότερη αιτία είναι η αδυναμία των ιδιοκτητών να πληρώσουν τα ενοίκια τους τα οποία αποτελούν και την μεγαλύτερη επιβάρυνση του κόστους λειτουργίας των καταστημάτων.

Βάσει αυτών των συνθηκών παρατηρείται το τελευταίο τρίμηνο μία ιδιαίτερα πτωτική τάση στα ενοίκια των καταστημάτων του κέντρου που φθάνει έως και το 30%, ενώ πλέον έχει καταργηθεί και ο περιβόητος αέρας, όπως επισημαίνει ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, Π. Καρέλλας.

Τα καταστήματα που υπολογίζεται ότι έχουν κλείσει, βάσει των στοιχείων του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, είναι μόνον τα ισόγεια καταστήματα, δηλαδή δεν συμπεριλαμβάνονται αυτά που βρίσκονται σε ορόφους

Β. Μελετήστε την εικόνα που ακολουθεί:

Γ. Αντιστοιχείστε την πιο πάνω εικόνα με το ακριβές της λογικό ανάλογο:
i.
ii.

iii.
iv.

Δεν υπάρχουν σχόλια: