Κυριακή, 23 Ιανουαρίου 2011

Raymond Williams, Για τη δυτική δημοκρατία και τον υπαρκτό σοσιαλισμό

Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε για τις σχέσεις ανάμεσα σε τέτοια νέα είδη διαδικασιών αποφάσεων και τις ειλημμένες ιδέες μας για την "εκπροσώπηση" και για το "κόμμα." Μπορεί να ειπωθεί ότι στη Δύση ήδη έχουμε τέτοιου είδους εναλλακτικές και διαδικασίες επιλογής, υπό την μορφή των ανταγωνιστικών κομμάτων και των σχεδίων τους. Όμως οι συνδυασμένες πρακτικές της εκπροσώπησης και των κομμάτων όπως αυτά εννοούνται στη βάση της εκπροσώπησης περιορίζουν δραστικά --και συχνά μοιάζουν να έχουν την αποστολή να περιορίσουν-- τις δημοκρατικές διαδικασίες. Δεν είναι απλώς το γεγονός ότι οι εκπρόσωποι, υπό τέτοιες συνθήκες δεν είναι εξαναγκασμένοι στη θεωρία ή την πρακτική να δίνουν αναφορά ή να λαμβάνουν συγκεκριμένες οδηγίες που θα έκαναν τις γενικές γνώμες και τις επιθυμίες σταθερά αποτελεσματικές. Το θέμα είναι μάλλον ότι η θεωρία της εκπροσώπησης προσφέρει ένα γενικής χρήσης και γενικεύσιμο υποκατάστατο για τα συγκεκριμένα, ετερόκλητα και μεταβαλλόμενα συμφέροντα πάντα ετερόκλητων ατόμων και ομάδων. Πράγματι, σε αυτό το σημείο μοιάζει στο κόμμα που επιζητά το μονοπώλιο στην εκπροσώπηση της εργατικής τάξης, όχι λαμβάνοντας τις οδηγίες της ή συμβουλευόμενο καν την τάξη αυτή, αλλά μέσω των ειδών ιδεολογικής απαλλοτρίωσης που τόσο ζωντανά περιγράφει ο Bahro. Συνηθίζεται να αντιπαραθέτει κανείς τέτοια "ολοκληρωτικά" κόμματα με τα "δημοκρατικά" κόμματα της Δύσης, αλλά αυτές είναι απλώς διαφορετικές μορφές απαλλοτρίωσης της λαϊκής πληροφόρησης και απόφασης. Το μέσο αυτής της απαλλοτρίωσης στη Δύση είναι η διαδικασία της εκλογικής εντολής, πάνω σε ένα αταξινόμητο μάτσο σχεδίων και πολιτικών, η οποία εξασφαλίζει κάποια χρόνια μονοπωλίου της εξουσίας. Αυτή η μορφή της "εκπροσώπησης" γενικεύει και ακυρώνει εγγενώς αυτό το οποίο πρακτικά είναι πάντοτε μια αλληλουχία συγκεκριμένων, μεταβλητών και συχνά απρόβλεπτων αποφάσεων, των οποίων η άμεση παρουσίαση [presentation] θα ήταν μια ολότελα διαφορετική πολιτική πρακτική από την γενικής χρήσης και απαλλοτριωμένη εκπροσώπηση [representation].
Raymond Williams, "Πέρα απ' τον υπαρκτό σοσιαλισμό", 1980.

Δεν υπάρχουν σχόλια: