Τρίτη, 20 Ιουλίου 2010

Φερνάντο Πεσσόα, Επιλογή ΑποσπασμάτωνΜΕΡΟΣ Α : Αποσπάσματα απο τον "Ηρόστρατο. Η αναζήτηση της αθανασίας"

" Αυτό που μας ενδιαφέρει κυρίως είναι οι συνθήκες που γεννούν τη φήμη.."
" Και οι ιδέες όμως είναι συνηθισμένες, ακόμα και οι λαμπρές ιδέες. Ο κόσμος είναι πάντα ασφυκτικά γεμάτος απο ιδιοφυίες του καθημερινού. Μόνο όταν το καθημερινό γίνει καθολικό, μέσω μίας έντονης προσήλωσης στην καθολικότητα,μέσω μίας εμβάθυνσης σ' αυτήν ικανής να οδηγήσει σε συνέπειες και πορίσματα,κατακτάται το δικαίωμα εισόδου στα ανάκτορα του μέλλοντος".

" Φτάνουμε στο επίκεντρο του ολοκληρωτικού θριάμβου,είτε αντιστεκόμενοι στις αντιξοότητες των συνθηκών είτε στην αδράνεια του μέλλοντος.."
"Όμως η ιδιοφυία είναι κατ'ουσίαν η διάρκεια της ιδιοφυίας".
"Αλλά πως μπορεί να γίνει κατανοητή η ενεργοποίηση αυτού που δεν Είναι;"

"Η σύγχρονη ζωή είναι μια ταραγμένη σχόλη, μια γεμάτη ταραχή αποστροφή προς την πειθαρχημένη κίνηση".
"..η πίστη δεν κατοικεί στις γωνιές του τυχαίου".
"Η ουσία του κόσμου δεν είναι η πρωτοτυπία αλλά η ανανέωση".


ΜΕΡΟΣ Β: Αποσπάσματα από το "Ultimatum".

" Περιφρονώ οτιδήποτε δεν είναι τουλάχιστον η ανακάλυψη ενός νέου Κόσμου".
"Πρέπει λοιπόν να ενεργήσουμε στην ψυχή ώστε να την ανοίξουμε στην συνείδηση της διεισχώρησης με τις άλλες ψυχές, προκειμένου να αποκτήσουμε απο εκεί ένα συγκεκριμένο πρόπλασμα του Τέλειου-Ανθρώπου, του Ανθρώπου-Σύνθεση της Ανθρωπότητας".

"Στην Τέχνη ο μόνος που έχει το δικαίωμα να εκφράσει αυτό που αισθάνεται είναι αυτός που αισθάνεται για πολλούς".
"Ο φιλόσοφος θα γίνει ο εξηγητής των διασταυρούμενων υποκειμενικοτήτων".

"Ολοκληρωτική εξάλειψη του παρελθόντος και του μέλλοντος σαν στοιχεία που επεισέρχονται στον υπολογισμό ή στην σκέψη, στις πολιτικές λύσεις. Ολοκληρωτική ρήξη όλων των συνεχειών".

"Διακηρύσσω την άφιξη μίας μαθηματικής και τέλειας Ανθρωπότητας".
" Ήρθε χωρίς να έχει έρθει και μας δημιούργησε".
" Ο άνθρωπος και η ώρα ένα είναι".

"Η ουσία της κοινωνικής δράσης είναι μια μη-προσαρμογή στο περιβάλλον".
"Το ουσιώδες πρόβλημα δεν είναι αυτό της ζωής και του θανάτου, είναι αυτό της συνείδησης και του ασυνείδητου ή του περάσματος, νοητού ή όχι, του ενός προς το άλλο."

Πηγές:

1. Φερνάντο Πεσσόα , Ηρόστρατος.Η αναζήτηση της αθανασίας, εκδ.Εξάντας

2. Φερνάντο Πεσσόα, Ultimatum,εκδ.Αρμός


η επιλογή έγινε απο τον RD(Godel).

Δεν υπάρχουν σχόλια: