Παρασκευή, 30 Απριλίου 2010

Theorema

Έστω ότι έχουμε ένα σύστημα στο οποίο οι τιμές της ισχύος είναι έτσι κατανεμημένες ώστε η ολιγομελέστερη ομάδα α να συγκεντρώνει μεγαλύτερη ισχύ από την πολυπλεθέστερη ομάδα β. Θα ονομάσουμε το σύστημα συσχετισμών αυτό "κατάσταση."

Θα καλέσουμε "ενότητα" την αρχή με την οποία διατηρείται η συνοχή της κατάστασης, δηλαδή παρέχονται οι εγγυήσεις ότι η κατανομή της ισχύος παραμένει διχοτομημένη ανισομερώς.

Θα καλέσουμε "διάσπαση" την αρχή στην οποία βασίζεται οποιαδήποτε απόπειρα ανακατανομής της ισχύος ανάμεσα στις δύο ομάδες, οποιαδήποτε δηλαδή απόπειρα άρσης της κατάστασης ανισομερούς διχοτόμησης. 

Θα καλέσουμε "νομιμότητα" το σύνολο των κωδίκων που εξασφαλίζουν την ενότητα της κατάστασης, δηλαδή την διχοτόμηση των ομάδων α και β βάσει ανισομερώς κατανεμημένης ισχύος.

Θα καλέσουμε "παρανομία" το σύνολο των πρακτικών που στόχο έχουν την διάσπαση της κατάστασης, δηλαδή την άρση της διχοτόμησης των ομάδων α και β βάσει ανισομερώς κατανεμημένης ισχύος.

1 σχόλιο:

Στέργιος είπε...

Αντώνη,
παίζεις με τα νεύρα μας και στο τέλος θα σου σπάει ανισομερώς το κεφάλι η ομάδα των πλουσίων ή των φτωχών βάσει ανισομερώς κατανεμημένης ισχύος! Πάντως δεν τη γλυτώνεις.

Άκου μεσάνυχτα τι μας βάζει!

Τέλος πάντων, η ενότητα, η διάσπαση και η νομιμότητα παράγουν νομοτελειακώς προνομία. Αυτή είναι η… κατάσταση. Σιγά μη τους αφήσουμε στην ησυχία τους.