Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2010

Radical Desire

That is no country for old men. The young
Δεν είναι τόπος για γέροντες ετούτος. Οι νέοι
In one another's arms, birds in the trees
στην αγκαλιά ο ένας του άλλου, τα πουλιά στα δέντρα
- Those dying generations - at their song,
- τούτες οι θνήσκουσες γενιές - μες στο τραγούδι τους,
The salmon-falls, the mackerel-crowded seas,
οι καταρράχτες του σολωμού, οι θάλασσες, γεμάτες σκουμπρί
Fish, flesh, or fowl, commend all summer long
ψάρι, ή σάρκα, ή πτηνό, όλο το καλοκαίρι να επαινεί
Whatever is begotten, born, and dies.
ό,τι σπέρνεται, γεννιέται, και πεθαίνει.

[...]
An aged man is but a paltry thing,
Ο γερασμένος δεν είναι παρά πράγμα ισχνό
A tattered coat upon a stick, unless
ένα κουρελιασμένο ρούχο πάνω σε μπαστούνι, εκτός
Soul clap its hands and sing, and louder sing
κι αν η ψυχή χτυπήσει τις παλάμες της και τραγουδήσει πιο δυνατά
For every tatter in its mortal dress,
για κάθε ένα κουρέλι απ' τα θνητά της ρούχα
Nor is there singing school but studying
Κι ούτε υπάρχει ωδείο, μόνο η μελέτη
Monuments of its own magnificence;
μνημείων του δικού της μεγαλείου

[...]
Consume my heart away; sick with desire
Κατασπαράξτε την καρδιά μου· απ' την επιθυμία λιγωμένη
And fastened to a dying animal
δεμένη σ' ένα ζώο που ψυχορραγεί
It knows not what it is; and gather me
δεν ξέρει τι είναι· και συγκεντρώστε με
Into the artifice of eternity.
στου αιώνιου το τέχνασμα.
W.B. Yeats, "Sailing to Byzantium", 1928.

Εικόνα: Juan Miró, "Σκύλος μπροστά απ' τον ήλιο", 1949.
artfiles.art.com

3 σχόλια:

Disdaimona είπε...

Διαβάζοντας ένα ποίημα σαν αυτό,μου γεννιέται ξανά η απορία,αν υπάρχει τρόπος να θαυμάζεις πραγματικά κάποιον χωρίς να φοβασαι ταυτόχρονα την αλήθεια που λέει.

Αντωνης είπε...

Δεν έχω απάντηση, όπως θα ξέρεις ήδη.

Disdaimona είπε...

...κι εγώ που έλπιζα να υπάρχει τρόπος.
το σίγουρο είναι πως δεν νοείται ζωή χωρίς ένα τέτοιο ερώτημα.
ευτυχώς για μας, όσους από μας, φοβόμαστε!είναι η μόνη περίπτωση στην οποία τα κέρδη είναι δημόσια και η ζημιά ιδιωτική...και ποιός την πληρώνει, για να έχουμε μετά εμείς τις ωραίες απορίες μας...