Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2009

"I contain multitudes"Το πρόβλημα είναι ότι ο συγγραφέας δεν είναι μόνο πολλοί άνθρωποι σε έναν, αλλά ότι κάθε στάδιο του εαυτού του αρνείται όλα τα υπόλοιπα, απαιτεί τα πάντα για τον εαυτό του, και δεν ανέχεται καμμία συμφιλίωση και κανένα συμβιβασμό. Ο συγγραφέας πρέπει να απαντά σε πολλαπλές απόλυτες και απόλυτα διαφορετικές προσταγές ταυτόχρονα, και η ηθική του συνίσταται στην αντιμετώπιση και τη σύγκρουση με αδήριτα εχθρικούς κανόνες.

Ο ένας κανόνας του λέει: "Δεν θα γράψεις, θα παραμείνεις ανυπαρξία, θα μείνεις σιωπηλός, δεν θα γνωρίζεις τις λέξεις."

Ο άλλος κανόνας λέει: "Να μη γνωρίζεις τίποτε εκτός από τις λέξεις."

"Γράψε για να πεις το τίποτε."

"Γράψε για να πεις κάτι."

"Όχι έργα. Μάλλον, την εμπειρία του εαυτού σου, την γνώση αυτού που σου είναι άγνωστο."

"Ένα έργο! Ένα πραγματικό έργο, που αναγνωρίζεται από τους άλλους και είναι σημαντικό για αυτούς."

"Αφάνισε τον αναγνώστη."

"Αφάνισε τον εαυτό σου μπροστά στον αναγνώστη."

"Γράψε για να είσαι ειλικρινής."

"Γράψε για χάρη της αλήθειας."

"Τότε να είσαι ψέμμα, γιατί το να γράφεις με την αλήθεια κατά νου είναι το να γράφεις αυτό που δεν είναι ακόμα αλήθεια και ίσως δεν θα γίνει ποτέ."

"Δεν έχει σημασία, γράψε ώστε να δράσεις."

"Γράψε--εσύ που φοβάσαι να δράσεις."

"Άσε την ελευθερία μέσα σου να μιλήσει."

"Ω! Μην αφήνεις την ελευθερία να γίνει μια λέξη μέσα σου."

Maurice Blanchot, "La Littérature et la droit à la mort."Δεν υπάρχουν σχόλια: