Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2009

Αγγλόφωνη βιβλιογραφία για τον Alain BadiouΗ εργογραφία που ακολουθεί βασίζεται σε αυτή που δημοσίευσε το περιοδικό Cosmos and History το 2006, και που συνέθεσε ο Paul Ashton. Έχω προσθέσει τα βιβλία του ίδιου του Badiou που κυκλοφόρησαν ή ανακοινώθηκαν μετά τη δημοσίευση της βιβλιογραφίας ή που δεν αναφέρονται σε αυτή.Έργα του Alain BadiouΒιβλία


MP Manifesto for Philosophy, trans. Norman Madarasz, Albany, State University of New York Press, 1999.

D Deleuze: The Clamor of Being, trans. Louise Burchill, Minneapolis, University of Minnesota Press, 2000.

E Ethics: An Essay on the Understanding of Evil, trans. Peter Hallward, London, Verso, 2001.

SP Saint Paul: The Foundation of Universalism, trans. Ray Brassier, Stanford, Stanford University Press, 2003.

B On Beckett, trans. Alberto Toscano, Manchester, Clinamen Press, 2004.

BE Being and Event, trans. Oliver Feltham, London, Continuum, 2005.

M Metapolitics, trans. Jason Barker, London, Verso, 2005.

HI Handbook of Inaesthetics, trans. Alberto Toscano, Stanford, Stanford University Press, 2005.

TO Briefings On Existence: A Short Treatise on Transitory Ontology, trans. Norman Madarasz, Albany, State University of New York Press, 2006.

TC The Century, trans. Alberto Toscano, London, Polity, 2007.

NN Number and Numbers, trans. Robin Mackay, London, Polity, 2007.

CM The Concept of Model: An Introduction to the Materialist Epistemology of Mathematics, trans. Zachary Luke Fraser and Tzuchien Tho, Melbourne, re.press, 2007.

MS The Meaning of Sarkozy, trans. David Fernbach, London, Verso, 2008.

LW Logics of Worlds, trans. Alberto Toscano, Continuum, 2009.Συλλογές Δοικιμίων


IT Infinite Thought: Truth and the Return to Philosophy, ed. and trans. Justin Clemens and Oliver Feltham, London, Continuum, 2003.

TW Theoretical Writings, trans. Alberto Toscano and Ray Brassier, London, Continuum, 2006.

P Polemics, trans. Stephen Corcoran, London, Verso, 2006.

C Conditions, trans. Stever Corcoran, London, Continuum, 2009.Προς Κυκλοφορία


TS Theory of the Subject, trans. Bruno Bosteels, London, Continuum (Ιούλιος 2009)

PP Pocket Pantheon, London, Verso (July 2009)Δοκίμια και συνεντεύξεις


‘On a Finally Objectless Subject’, trans. Bruce Fink, Topoi, no. 7, 1988, pp. 93-8. Reproduced as: Alain Badiou, ‘On a Finally Objectless Subject’, Who Comes After the Subject?, trans. Bruce Fink, Routledge, 1991, pp. 24-32.

‘Gilles Deleuze, The Fold: Leibniz and the Baroque’, in Constantin Boundas and Dorethea Olkowski (eds.), Deleuze and Theatre of Philosophy, trans. Thelma Sowley, New York, Columbia, 1994, pp. 51-69.

‘Beckett’s Generic Writing’, trans. Alban Urbanas, Journal of Beckett Studies, vol. 4, no. 1, 1994, pp. 13-21.

‘Descartes/Lacan’, trans. Sigi Jöttkandt and Daniel Collins, UMBR(a), no. 1, 1996, pp. 13-7.

‘Psychoanalysis and Philosophy’, trans. Raphael Comprone and Marcus Coelen, UMBR(a), no. 1, 1996, pp. 19-26.

‘Hegel’, trans. Marcus Coelen and Sam Gillespie, UMBR(a), no. 1, 1996, pp. 27-35.

‘What is Love?’ trans. Justin Clemens, UMBR(a), no. 1, 1996, pp. 37-53.

‘Is There a Theory of the Subject in Georges Canguilhem?’ trans. Graham Burchell, Economy and Society, vol. 27, no. 2/3, 1998, pp. 225-33.

‘Philosophy and Politics’, trans. Thelma Sowley, Radical Philosophy, 1999, pp. 29-32.

‘On a Contemporary Usage of Frege’, trans. Justin Clemens and Sam Gillespe, UMBR(a), no. 1, 2000, pp. 99-115.

‘Metaphysics and the Critique of Metaphysics’, trans. Alberto Toscano, Pli: Warwick Journal of Philosophy, no. 10, 2000, pp. 174-90.

‘Of Life as a Name of Being, or, Deleuze’s Vitalist Ontology ’, Pli: Warwick Journal of Philosophy, no. 10, 2000.

‘Art and Philosophy’, trans. Jorge Jauregui, Lacanian Ink, no. 17, 2000.

‘Who is Nietzsche?’ trans. Alberto Toscano, Pli: Warwick Journal of Philosophy, no. 11, 2001, pp. 1-10.

‘The Political as a Procedure of Truth’, trans. Barbara P. Faulks, Lacanian Ink, no. 19, 2001, pp. 71-81.

‘Highly Speculative Reasoning on the Concept of Democracy’, trans. Jorge Jauregui, Lacanian Ink, no. 16, 2001.

‘The Ethic of Truths: Construction and Potency’, trans. Selma Sowley, Pli: Warwick Journal of Philosophy, no. 12, 2001, pp. 245-55.

‘On Evil: An Interview with Alain Badiou’, with Christoph Cox and Molly Whalen, Cabinet, no. 5, 2001-2.

‘Philosophical Considerations of Some Recent Facts’, trans. Steven Corcoran, Theory & Event, vol. 6, no. 2, 2002.

‘Existence and Death’, trans. Nina Power and Alberto Toscano, Discourse: Journal for Theoretical Studies in Media and Culture, vol. 24, no. 1, 2002, pp. 63-73.

‘One Divides into Two’, trans. Alberto Toscano, Culture Machine, no. 4, 2002.

‘Beyond Formalisation: An Interview’, with Peter Hallward and Bruno Bosteels, trans. Bruno Bosteels and Alberto Toscano, Angelaki: Journal of Theoretical Humanities, vol. 8, no. 2, 2003, pp. 111-36.

‘Seven Variations on the Century’, Parallax, vol. 9, no. 2, 2003, pp. 72-80.

‘Philosophical Considerations of the Very Singular Custom of Voting: An Analysis Based on Recent Ballots in France’, trans. Steven Corcoran, Theory & Event, vol. 6, no. 3, 2003.

‘Logic of the Site’, trans. Steve Corcoran and Bruno Bosteels, Diacritics, vol. 33, no. 3, 2003, pp. 141-50.

‘The Scene of Two’, trans. Barbara P. Faulks, Lacanian Ink, no. 21, 2003, pp. 42-55.

‘Lack and Destruction’, UMBR(a), no. 1, 2003, pp. 39-61.

‘A Conversation with Alain Badiou’, with Goldenberg, Lacanian Ink, no. 23, 2004.

‘Some Replies to a Demanding Friend’, Think Again: Alain Badiou and the Future of Philosophy, Hallward, Peter, London, Continuum Books, 2004, pp. 232-7.

‘Fifteen Theses on Contemporary Art’, Lacanian Ink, no. 23, 2004, pp. 103-19.

‘Of an Obscure Disaster’, trans. Barbara P. Faulks, Lacanian Ink, no. 22, 2004.

‘The Flux and the Party: In the Margins of Anti-Oedipus’, trans. Laura Balladur and Simon Krysl, Polygraph, no. 15-16, 2004, pp. 75-92.

‘Fragments of a Public Diary on the American War Against Iraq’, Contemporary French and Francophone Studies, vol. 8, no. 3, 2004, pp. 223-38.

‘Fifteen Theses on Contemporary Art’, Lacanian Ink, no. 23, 2004, pp. 100-19.

‘An Interview with Alain Badiou: Universal Truths & the Question of Religion’, with Adam S. Miller, Journal of Philosophy and Scripture, vol. 3, no. 1, 2005, pp. 38-42.

‘Democratic Materialism and the Materialist Dialectic’, Radical Philosophy, vol. 130, 2005, pp. 20-4.

‘The Adventure of French philosophy’, New Left Review, no. 35, 2005, pp. 67-77.

‘Selections from Théorie du sujet on the Cultural Revolution’, trans. Alberto Toscano, Lorenzo Chiesa, and Nina Power, positions: east asia cultures critique, vol. 13, no. 3, 2005, pp. 635-48.

‘The Cultural Revolution: The Last Revolution?’ trans. Bruno Bosteels, positions: east asia cultures critique, vol. 13, no. 3, 2005, pp. 481-514.

‘The Triumphant Restoration’, trans. Alberto Toscano, positions: east asia cultures critique, vol. 13, no. 3, 2005, pp. 659-62.

‘Further Selections from Théorie du sujet on the Cultural Revolution’, trans. Lorenzo Chiesa, positions: east asia cultures critique, vol. 13, no. 3, 2005, pp. 649-58.

‘An Essential Philosophical Thesis: “It Is Right to Rebel against the Reactionaries”’, trans. Alberto Toscano, positions: east asia cultures critique, vol. 13, no. 3, 2005, pp. 669-77.

‘Manifesto of Affirmationism’, trans. Barbara P. Faulks, Lacanian Ink, no. 24/25, 2005, pp. 92-109.

‘Lacan. Seminar, Book X: Anxiety’, trans. Barbara P. Faulks, Lacanian Ink, no. 26, 2005.

‘Anxiety’, trans. Barbara P. Faulks, Lacanian Ink, no. 26, 2006, pp. 70-1.

‘The Formulas of L’Étourdit’, trans. Scott Savaiano, Lacanian Ink, no. 27, 2006, pp. 80-95.

‘Lacan and the pre-Socratics’, in Slavoj Žižek (ed.), Lacan: The Silent Partners, London, Verso, 2006, pp. 7-16.

‘The Subject of Art’, The Symptom, no. 6, Spring 2005.

‘What is a Philosophical Institution? Or: Address, Transmission, Inscription’, trans. A. J. Bartlett, Cosmos and History, vol. 1, no. 1-2, 2006, pp. 9-14.Κριτικά κείμενα για τον Badiou


Alliez, Eric, ‘Badiou: The Grace of the Universal’, Polygraph, vol. 17, 2005, pp. 267-73.

Ashton, Paul, A. J. Bartlett and Justin Clemens, ‘Masters & Disciples: Institution, Philosophy, Praxis’, Cosmos and History, vol. 1, no. 1-2, 2006, pp. 1-8.

Azman, M., ‘How to Think Science? How Does Science Think?’ Filozofski Vestnik, vol. 26, no. 1, 2005.

Baldwin, Jon and Nick Haeffner, ‘“Fault Lines”: Simon Critchley in Discussion on Alain Badiou’, Polygraph, vol. 17, 2005, pp. 295-307.

Balibar, Etienne, ‘The History of Truth: Alain Badiou in French Philosophy’, Radical Philosophy, vol. 115, 2002, pp. 16-28.

Balibar, Etienne, ‘The History of Truth: Alain Badiou in French Philosophy’, in Peter Hallward (ed.), Think Again: Alain Badiou and the Future of Philosophy, London, Continuum Books, 2004, pp. 21-38.

Barker, Jason, Alain Badiou: A Critical Introduction, London, Pluto, 2002.

Barker, Jason, ‘The Topology of Revolution’, Communication and Cognition, vol. 36, no. 1-2, 2003, pp. 61-72.

Barker, Jason, ‘Topography and Structure’, Polygraph, vol. 17, 2005, pp. 93-104.

Bartlett, A. J., ‘The Pedagogical Theme: Alain Badiou and an Eventless Education’, anti-THESIS, vol. 16, 2006, pp. 129-47.

Bartlett, A. J., ‘Conditional Notes on a New Republic?’, Cosmos and History, vol. 1, no. 1-2, 2006, pp. 39-67.

Baumbach, Nico, ‘Something Else Is Possible: Thinking Badiou on Philosophy and Art’, Polygraph, vol. 17, 2005, pp. 157-73.

Beistegui, Miguel de, ‘The Ontological Dispute: Badiou, Heidegger, and Deleuze’, in Gabriel Riera (ed.), Alain Badiou: Philosophy and Its Conditions, trans. Ray Brassier, Albany, State University of New York, 2005, pp. 45-58.

Bell, V., ‘On the Critique of Secular Ethics: An essay with Flannery O’Connor and Hannah Arendt’, Theory Culture & Society, vol. 22, no. 2, 2005.

Bensaid, Daniel, ‘Alain Badiou and the Miracle of the Event’, in Peter Hallward (ed.), Think Again: Alain Badiou and the Future of Philosophy, London, Continuum Books, 2004, pp. 94-105.

Besana, Bruno, ‘One or Several Events? The Knot between Event and Subject in the Work of Alain Badiou and Gilles Deleuze’, Polygraph, vol. 17, 2005, pp. 245-66.

Bosteels, Bruno, ‘Alain Badiou’s Theory of the Subject: The Recommencement of Dialectical Materialism? (Part I)’, Pli: Warwick Journal of Philosophy, no. 12, 2001, pp. 200-29.

Bosteels, Bruno, ‘Alain Badiou’s Theory of the Subject: The Recommencement of Dialectical Materialism? (Part II)’, Pli: Warwick Journal of Philosophy, no. 13, 2002, pp. 173-208.

Bosteels, Bruno, ‘On the Subject of the Dialectic’, in Peter Hallward (ed.), Think Again: Alain Badiou and the Future of Philosophy, London, Continuum Books, 2004, pp. 150-64.

Bosteels, Bruno, ‘Logics of Antagonism: In the Margins of Alain Badiou’s “The Flux and the Party’’’, Polygraph, no. 15-16, 2004, pp. 93-107.

Bosteels, Bruno, ‘Post-Maoism: Badiou and Politics’, positions: east asia cultures critique, vol. 13, no. 3, 2005, pp. 575-634.

Bosteels, Bruno, ‘The Speculative Left’, South Atlantic Quarterly, vol. 104, no. 4, 2005, pp. 751-67.

Bosteels, Bruno, ‘Badiou without Žižek’, Polygraph, vol. 17, 2005, pp. 221-44.

Bosteels, Bruno, ‘Can Change Be Thought? A Dialogue with Alain Badiou’, in Gabriel Riera (ed.), Alain Badiou: Philosophy and Its Conditions, Albany, State University of New York, 2005, pp. 237-61.

Bosteels, Bruno, ‘Alain Badiou’s Theory of the Subject: The Recommencement of Dialectical Materialism?’ in Slavoj Žižek (ed.), Lacan: The Silent Partners, London, Verso, 2006, pp. 115-68.

Bottomley, Anne, ‘Shock to Thought: An Encounter (of a Third Kind) with Legal Feminism’, Feminist Legal Studies, vol. 12, no. 1, 2004, pp. 29-65.

Brassier, Ray, ‘Stellar Void or Cosmic Animal? Badiou and Deleuze’, Pli: Warwick Journal of Philosophy, vol. 10, 2000.

Brassier, Ray, ‘Nihil Unbound: Remarks on Subtractive Ontology and Thinking Capitalism’, in Peter Hallward (ed.), Think Again: Alain Badiou and the Future of Philosophy, London, Continuum Books, 2004, pp. 50-8.

Brassier, Ray, ‘Badiou’s Materialist Epistemology of Mathematics’, Angelaki: Journal of Theoretical Humanities, vol. 10, no. 2, 2005, pp. 135-50.

Brassier, Ray, ‘Presentation as Anti-Phenomenon in Alain Badiou’s Being and Event’, Continental Philosophy Review, 2006.

Brassier, Ray and Alberto Toscano, ‘Postface’, in Ray Brassier and Alberto Toscano eds. and trans., Theoretical Writings, London, Continuum Books, 2005, pp. 233-41.

Brown, Nicholas, ‘{∅, } ∈ {$}? Or, Alain Badiou and Slavoj Žižek, Waiting for Something to Happen’, CR: The New Centennial Review, vol. 4, no. 3, 2004, pp. 289-319.

Bryant, Levi R., ‘A Lacanian Episteme?’ Communication and Cognition, vol. 36, no. 1-2, 2003, pp. 121-7.

Byrne, Richard, ‘Being M. Badiou: The French Philosopher Brings His Ideas to America, Creating a Buzz’, The Chronicle of Higher Education, vol. 52, no. 29, 2006, pp. A. 20.

Calcagno, Antonio, ‘Jacques Derrida and Alain Badiou: Is There a Relation between Politics and Time?’ Philosophy and Social Criticism, vol. 30, no. 7, 2004, pp. 799-815.

Calcagno, Antonio, Politics and its Time: Derrida, Lazarus and Badiou, Ph.D., University of Guelph (Canada), 2004.

Calcagno, A., ‘Can Alain Badiou’s Notion of Time Account for Political Events?’ International Studies in Philosophy, vol. 37, no. 2, 2005, pp. 1-14.

Chiesa, Lorenzo, ‘Count-as-one, Forming-into-one, Unary Trait, S1’, Cosmos and History, vol. 1, no. 1-2, 2006, pp. 68-93.

Clemens, Justin, ‘The lalangue of Phalloi: Lacan versus Lacan’, UMBR(a), no. 1, 1996.

Clemens, Justin, ‘Platonic Meditations’, Pli: Warwick Journal of Philosophy, vol. 11, 2001, pp. 200-29.

Clemens, Justin, ‘Letters As the Condition of Conditions for Alain Badiou’, Communication and Cognition, vol. 36, no. 1-2, 2003, pp. 73-102.

Clemens, Justin, The Romanticism of Contemporary Theory: Institution, Aesthetics, Nihilism, Aldershot, Ashgate, 2003.

Clemens, Justin, ‘Doubles of nothing: The Problem of Binding Truth to Being in the Work of Alain Badiou’, Filozofski Vestnik, vol. 26, no. 2, 2005, pp. 21-35.

Clemens, Justin, ‘Had We But Worlds Enough, and Time, this Absolute, Philosopher…’, Cosmos and History, vol. 1, no. 1-2, 2006, pp. 277-310.

Clucas, Stephen, ‘Poem, Theorem’, Parallax, vol. 7, no. 4, 2001, pp. 48-65.

Cobussen, Marcel, ‘Noise and Ethics: On Evan Parker and Alain Badiou’, Culture, Theory, and Critique, vol. 46, no. 1, 2005, pp. 29-42.

Copjec, Joan, ‘Gai Savoir Sera: The Science of Love and the Insolence of Chance’, in Gabriel Riera (ed.), Alain Badiou: Philosophy and Its Conditions, Albany, State University of New York, 2005, pp. 119-35.

Critchley, Simon, ‘Observations and Questions Regarding A. Badiou’s Ethics Doctrine’, Filozofski Vestnik-Acta Philosophica, vol. 19, no. 1, 1998, pp. 21-31.

Critchley, Simon, ‘Demanding Approval: On the Ethics of Alain Badiou’, Radical Philosophy, vol. 100, 2000, pp. 16-27.

Critchley, Simon, ‘On the Ethics of Alain Badiou’, in Gabriel Riera (ed.), Alain Badiou: Philosophy and Its Conditions, Albany, State University of New York, 2005, pp. 215-35.

Cunningham, Conor, ‘Lacan, Philosophy’s Difference, and Creation From No-One’, American Catholic Philosophical Quarterly, vol. 78, no. 3, 2004, pp. 445-79.

De Kesel, Marc, ‘Truth As Formal Catholicism on Alain Badiou, Saint Paul: La fondation de l’universalisme’, Communication and Cognition, vol. 37, no. 3-4, 2004, pp. 167-97.

Desanti, Jean Toussaint, ‘Some Remarks on the Intrinsic Ontology of Alain Badiou’, in Peter Hallward (ed.), Think Again: Alain Badiou and the Future of Philosophy, London, Continuum Books, 2004, pp. 59-66.

Devisch, Ignaas, ‘Democracy’s Content Thinking Politics with Badiou and Schmitt’, Communication and Cognition, vol. 36, no. 1-2, 2003, pp. 45-59.

Dews, Peter, ‘Uncategorical Imperatives: Adorno, Badiou and the Ethical Turn’, Radical Philosophy, vol. 111, 2002, pp. 33-7.

Dews, Peter, ‘States of Grace: The Excess of the Demand in Badiou’s Ethics of Truths’, in Peter Hallward (ed.), Think Again: Alain Badiou and the Future of Philosophy, London, Continuum Books, 2004, pp. 106-19.

Dews, Peter, ‘Disenchantment and the Persistence of Evil: Habermas, Jonas, Badiou’, in Alan D. Schrift (ed.), Modernity and the Problem of Evil, Bloomington, Indiana University Press, 2005, pp. 51-65.

During, Elie, ‘How Much Truth Can Art Bear? On Badiou’s ‘Inaesthetics’’, Polygraph, vol. 17, 2005, pp. 143-55.

Düttmann, Alexander Garcia, ‘What Remains of Fidelity after Serious Thought’, in Peter Hallward (ed.), Think Again: Alain Badiou and the Future of Philosophy, London, Continuum Books, 2004, pp. 202-7.

Eagleton, T., ‘Subjects and Truths’, New Left Review, no. 9, 2001, pp. 155-60.

Eagleton, Terry, Figures of Dissent: Critical Essays on Fish, Spivak, Žižek and Others, London, Verso, 2003.

Feltham, Oliver, ‘Singularity Happening in Politics: The Aboriginal Tent Embassy, Canberra 1972’, Communication and Cognition, vol. 37, no. 3-4, 2004, pp. 225-45.

Feltham, Oliver, ‘And Being and Event and ...: Philosophy and Its Nominations’, Polygraph, vol. 17, 2005, pp. 27-40.

Feltham, Oliver, ‘An Explosive Genealogy: Theatre, Philosophy and the Art of Presentation’, Cosmos and History, vol. 1, no. 1-2, 2006, pp. 226-40.

Filewood, Alan, ‘Impurity and the Postcolonial Subject’, Performance Research, vol. 9, no. 4, 2004, pp. 95-8.

Fink, Bruce, ‘Alain Badiou’, UMBR(a), no. 1, 1996.

Formis, Barbara, ‘Event and Ready-Made: Delayed Sabotage’, Communication and Cognition, vol. 37, no. 3-4, 2004, pp. 247-61.

Fraser, Zachary, ‘The Law of the Subject: Alain Badiou, Luitzen Brouwer and the Kripkean Analyses of Forcing and the Heyting Calculus’, Cosmos and History, vol. 1, no. 1-2, 2006, pp. 94-133.

Gibson, Andrew, ‘Badiou, Beckett, Watt and the Event’, Journal of Beckett Studies, vol. 12, no. 1-2, 2001, pp. 40-52.

Gibson, Andrew, ‘Narrative Subtraction’, in Jörg Helbig (ed.), Erzählen und Erzähltheorie im 20. Jahrhundert, Heidelberg, Carl Winter Universitätsverlag, 2001, pp. 213-31.

Gibson, Andrew, ‘Three Dialogues and Beckett’s Tragic Ethics’, Samuel Beckett Today/Aujourd’hui: An Annual Bilingual Review/Revue Annuelle Bilingue, vol. 13, 2003, pp. 43-54.

Gibson, Andrew, ‘Repetition and Event: Badiou and Beckett’, Communication and Cognition, vol. 37, no. 3-4, 2004, pp. 263-78.

Gibson, Andrew, ‘Badiou and Beckett: Actual Infinity, Event, Remainder’, Polygraph, vol. 17, 2005, pp. 175-203.

Gibson, Andrew, Beckett and Badiou: The Pathos of Intermittency, Oxford, Oxford University Press, 2007.

Gillespie, Sam, ‘Subtractive’, UMBR(a), no. 1, 1996, pp. 7-10.

Gillespie, Sam, ‘Hegel Unsutured (an Addendum to Badiou)’, UMBR(a), no. 1, 1996, pp. 57-69.

Gillespie, Sam, ‘Neighborhood of Infinity: On Badiou’s Deleuze: The Clamor of Being’, UMBR(a), no. 1, 2001, pp. 91-106.

Gillespie, Sam, ‘Placing the Void – Badiou on Spinoza’, Angelaki: Journal of the Theoretical Humanities, vol. 6, no. 3, 2001, pp. 63-77.

Gillespie, Sam, ‘Beyond Being: Badiou’s Doctrine of Truth’, Communication and Cognition, vol. 36, no. 1-2, 2003, pp. 5-30.

Gillespie, Sam, The Mathematics of Novelty: Badiou’s Minimalist Metaphysics, University of Warwick, Warwick, 2004. rpt. by re.press, 2008.

Gillespie, Sam, ‘Giving Form to Its Own Existence: Anxiety and the Subject of Truth’, Cosmos and History, vol. 1, no. 1-2, 2006, pp. 161-85.

Glazener, Nancy, ‘The Novel, the Social, and the Event: An International Ethical Encounter’, in Anna Fahraeus (ed.), Textual Ethos Studies: or Locating Ethics, New York, Rodopi, 2005, pp. 35-52.

Grigg, Russell, ‘Lacan and Badiou: Logic of the pas-tout’, Filozofski Vestnik, vol. 26, no. 2, 2005.

Hair, Lindsey, ‘“I Love (U)”: Badiou on Love, Logic, and Truth’, Polygraph, vol. 17, 2005, pp. 127-42.

Hair, Lindsey, ‘Ontology and Appearing: Documentary Realism as a Mathematical Thought’, Cosmos and History, vol. 1, no. 1-2, 2006, pp. 241-62.

Hallward, Peter, ‘Ethics Without Others: A Reply to Critchley on Badiou’s Ethics’, Radical Philosophy, vol. 102, 2000, pp. 27-30.

Hallward, Peter, ‘The Singular and the Specific: Recent French Philosophy’, Radical Philosophy, no. 99, 2000, pp. 6-18.

Hallward, Peter, ‘Badiou’s Politics: Equality and Justice’, Culture Machine: Generating Research in Culture and Theory, no. 4, 2002.

Hallward, Peter, Badiou: A Subject to Truth, Minneapolis, University of Minnesota Press, 2003.

Hallward, Peter (ed.), Think Again: Alain Badiou and the Future of Philosophy, London, Continuum Books, 2004.

Hallward, Peter, ‘Depending on Inconsistency: Badiou’s Answer to the “Guiding Question of All Contemporary Philosophy’’’, Polygraph, vol. 17, 2005, pp. 11-25.

Helcinel, G., ‘A Century Beyond Good and Evil: On “Siecle” by Alain Badiou’, Esprit, no. 5, 2005, pp. 63-74.

Herbrechter, Stefan, ‘Badiou, Derrida, and The Matrix: Cultural Criticism between Objectless Subjects and Subjectless Objects’, Polygraph, vol. 17, 2005, pp. 205-20.

Hewlett, Nick, ‘Engagement and Transcendence: The Militant Philosophy of Alain Badiou’, Modern & Contemporary France, vol. 12, no. 3, 2004, pp. 335-52.

Hoens, Dominiek, ‘The True Is Always New: Essays on Alain Badiou’, Communication and Cognition, vol. 36, no. 1-2, 2003, pp. 3-4.

Hoens, Dominiek, ‘Miracles Do Happen: Essays on Alain Badiou’, Communication and Cognition, vol. 37, no. 3-4, 2004, pp. 165-6.

Hoens, Dominiek and Ed Pluth, ‘Working Through as a Truth Procedure’, Communication and Cognition, vol. 37, no. 3-4, 2004, pp. 279-92.

Holland, Christian Paul, Time for Paul: Lyotard, Agamben, Badiou, Ph.D., Emory University, Georgia, 2004.

Hopley, Vit and Yve Lomax, ‘Immanent Trajectories’, Parallax, vol. 7, no. 4, 2001, pp. 3-8.

Hyldgaard, Kirsten, ‘Truth and Knowledge in Heidegger, Lacan, and Badiou’, UMBR(a), no. 1, 2001, pp. 79-90.

Ingram, James D., ‘Can Universalism Still Be Radical? Alain Badiou’s Politics of Truth’, Constellations, vol. 12, no. 4, 2005, pp. 561-73.

James, Sarah, The Rudiments of Ornamental Composition / Constructed Works, 2005. Accessed.

Jenkins, Joseph Scott, Inheritance Law as Constellation in Lieu of Redress: A Detour Through Exceptional Terrain, Ph.D., University of California, Los Angeles, California, 2004.

Jenkins, Keith, ‘Ethical Responsibility and the Historian: On the Possible End of a History “of a Certain Kind”’, History and Theory, vol. 43, no. 4, 2004, pp. 43-60.

Johnston, A., ‘Nothing is not always no-one: (a)voiding love’, Filozofski Vestnik, vol. 26, no. 2, 2005, pp. 67-81.

Jones, S. H. and D. B. Clarke, ‘Waging terror: The geopolitics of the real’, Political Geography, vol. 25, no. 3, 2006, pp. 298-314.

Kaufman, Eleanor, ‘Why the Family Is Beautiful (Lacan against Badiou)’, Diacritics, vol. 32, no. 3/4, 2002, pp. 135-51.

Kaufman, Eleanor, ‘Betraying well’, Criticism, vol. 46, no. 4, 2004, pp. 651-9.

Kear, Adrian, ‘Thinking out of Time: Theatre and the Ethic of Interruption’, Performance Research, vol. 9, no. 4, 2004, pp. 99-110.

Kroeker, P. T., ‘Whither Messianic Ethics? Paul as Political Theorist’, Journal of the Society of Christian Ethics, vol. 25, no. 2, 2005, pp. 37-58.

Laclau, Ernesto, ‘An Ethics of Militant Engagement’, in Peter Hallward (ed.), Think Again: Alain Badiou and the Future of Philosophy, London, Continuum Books, 2004, pp. 120-37.

Laerke, Mogens, ‘The Voice and the Name: Spinoza in the Badioudian Critique of Deleuze’, Pli: Warwick Journal of Philosophy, no. 8, 1999, pp. 86-99.

Lecercle, Jean-Jacques, ‘Alice and the Sphinx’, REAL: The Yearbook of Research in English and American Literature, no. 13, 1997, pp. 25-47.

Lecercle, Jean-Jacques, ‘Cantor, Lacan, Mao, Beckett, Meme Combat: The Philosophy of Alain Badiou’, Radical Philosophy, no. 93, 1999, pp. 6-13.

Lecercle, Jean Jacques, ‘Badiou’s Poetics’, in Peter Hallward (ed.), Think Again: Alain Badiou and the Future of Philosophy, London, Continuum Books, 2004, pp. 208-17.

Ling, Alex, ‘Can Cinema Be Thought?: Alain Badiou and the Artistic Condition’, Cosmos and History, vol. 1, no. 1-2, 2006, pp. 263-76.

MacCannell, Juliet Flower, ‘Alain Badiou: Philosophical Outlaw’, in Gabriel Riera (ed.), Alain Badiou: Philosophy and Its Conditions, Albany, State University of New York, 2005, pp. 137-84.

Macherey, Pierre, ‘The Mallarmé of Alain Badiou’, in Gabriel Riera (ed.), Alain Badiou: Philosophy and Its Conditions, trans. Marilyn Gaddis Rose and Gabriel Riera, Albany, State University of New York, 2005, pp. 109-15.

Madarasz, Norman, ‘On Alain Badiou’s Treatment of Category Theory in View of a Transitory Ontology’, in Gabriel Riera (ed.), Alain Badiou: Philosophy and Its Conditions, Albany, State University of New York, 2005, pp. 23-43.

Marchart, Oliver, Politics and the Political: An Inquiry into Post-Foundational Political Thought, Ph.D., University of Essex (United Kingdom), 2003.

Marchart, Oliver, ‘Nothing but a Truth: Alain Badiou’s ‘Philosophy of Politics’ and the Left Heideggerians’, Polygraph, vol. 17, 2005, pp. 105-25.

May, Todd, ‘Badiou and Deleuze on the One and the Many’, in Peter Hallward (ed.), Think Again: Alain Badiou and the Future of Philosophy, London, Continuum Books, 2004, pp. 67-76.

McNulty, Tracy, ‘Feminine Love and the Pauline Universal’, in Gabriel Riera (ed.), Alain Badiou: Philosophy and Its Conditions, Albany, State University of New York, 2005, pp. 185-212.

Meister, Bob, ‘“Never Again”: The Ethics of the Neighbor and the Logic of Genocide’, Postmodern Culture: An Electronic Journal of Interdisciplinary Criticism, vol. 15, no. 2, 2005.

Moreau, Pierre-François, ‘Alain Badiou as a Reader of Spinoza’, Pli: Warwick Journal of Philosophy, vol. 14, 2002.

Moreiras, Alberto, ‘Children of Light: Neo-Paulinism and the Cathexis of Difference (Part I)’, Bible and Critical Theory, vol. 1, no. 1, 2004, pp. 1-16.

Moreiras, Alberto, ‘Children of Light: Neo-Paulinism and the Cathexis of Difference (Part II)’, Bible and Critical Theory, vol. 1, no. 2, 2005, pp. 1-13.

Moulard, Valentine, ‘Thought as Modern Art or the Ethics of Perversion’, Philosophy Today, vol. 48, no. 3, 2004, pp. 288.

Mount, B. Madison, ‘The Cantorian Revolution: Alain Badiou on the Philosophy of Set Theory’, Polygraph, no. 17, 2005, pp. 41-91.

Murphet, Julian, ‘Cultural Studies and Alain Badiou’, in Gary Hall and Clare Birchall (eds.), New Cultural Studies, Edinburgh, Edinburgh University Press, 2006.

Nancy, Jean Luc, ‘Philosophy without Conditions’, in Peter Hallward (ed.), Think Again: Alain Badiou and the Future of Philosophy, London, Continuum Books, 2004, pp. 39-49.

Nicolacopoulos, Toula and George Vassilacopoulos, ‘Philosophy and Revolution: Badiou’s Infidelity to the Event’, Cosmos and History, vol. 1, no. 1-2, 2006, pp. 210-25.

Noys, Benjamin, ‘Badiou’s Fidelities: Reading the Ethics’, Communication and Cognition, vol. 36, no. 1-2, 2003, pp. 31-44.

Noys, Benjamin, ‘The Provocations of Alain Badiou’, Theory, Culture and Society, vol. 20, no. 1, 2003, pp. 123-32.

Ophir, Adi and Ariella Azoulay, ‘The Contraction of Being: Deleuze After Badiou’, UMBR(a), no. 1, 2001, pp. 107-20.

Palti, E. J., ‘Poststructuralist Marxism and the “Experience of the Disaster.” On Alain Badiou’s Theory of the (Non-)Subject’, The European Legacy, vol. 8, no. 4, 2003, pp. 459-80.

Patel, Rajeev, ‘Global Fascism Revolutionary Humanism and the Ethics of Food Sovereignty’, Development, vol. 48, no. 2, 2005, pp. 79.

Pekerow, D., ‘The Evental Site of Resistance: Badiou as Supplement to Foucault’, International Studies in Philosophy, vol. 37, no. 2, 2005, pp. 57-80.

Pluth, Ed and Dominiek Hoens, ‘What if the Other Is Stupid? Badiou and Lacan on ‘Logical Time’’, in Peter Hallward (ed.), Think Again: Alain Badiou and the Future of Philosophy, London, Continuum Books, 2004, pp. 182-90.

Power, Nina, ‘Towards an Anthropology of Infinitude: Badiou and the Political Subject’, Cosmos and History, vol. 1, no. 1-2, 2006, pp. 186-209.

Rabaté, Jean-Michel, ‘Unbreakable B’s: From Beckett and Badiou to the Bitter End of Affirmative Ethics’, in Gabriel Riera (ed.), Alain Badiou: Philosophy and Its Conditions, Albany, State University of New York, 2005, pp. 87-108.

Ramond, C. and A. Badiou, ‘Poetry as a Condition of Philosophy: Interview with Alain Badiou’, Europe-Revue Litteraire Mensuelle, vol. 78, no. 849-50, 2000, pp. 65-75.

Rancière, Jacques, ‘Aesthetics, Inaesthetics, Anti-Aesthetics’, in Peter Hallward (ed.), Think Again: Alain Badiou and the Future of Philosophy, London, Continuum Books, 2004, pp. 218-31.

Regard, F., ‘The Ethics of Biographical Reading: A Pragmatic Approach’, Cambridge Quarterly, vol. 29, no. 4, 2000, pp. 394-408.

Reinelt, J., ‘Theatre and Politics: Encountering Badiou’, Performance Research, vol. 9, no. 4, 2004, pp. 87-94.

Reinhard, Kenneth, ‘Universalism and the Jewish Exception: Lacan, Badiou, Rozenzweig’, UMBR(a), no. 1, 2005.

Revault d’Allones, M., ‘Who is Afraid of Politics? A Response to a Recent Book by Alain Badiou’, Esprit, no. 12, 1998, pp. 236-42.

Riera, Gabriel, ‘Alain Badiou After the “Age of Poets”’, (a): a journal of culture and the unconscious, vol. 1, no. 1, 2000, pp. 10-33.

Riera, Gabriel, ‘For an “Ethics of Mystery”: Philosophy and the Poem’, in Gabriel Riera (ed.), Alain Badiou: Philosophy and Its Conditions, Albany, State University of New York, 2005, pp. 61-85.

Badiou, Alain and L. Sedofsky, ‘Being by Numbers: Interview with Artists and Philosopher Alain Badiou’, Artforum, vol. 33, no. 2, 1994, pp. 84-90.

Skidelsky, Edward, ‘Bogus Philosophy’, New Statesman, vol. 14, no. 657, 2001, pp. 51.

Smith, A. M. Sheridan, ‘Three New Novelists: JMG Le Clezio, Didier Coste and Alain Badiou’, London Magazine, no. 4, 1964, pp. 61-4.

Smith, Daniel W., ‘Mathematics and the Theory of Multiplicities: Badiou and Deleuze Revisited’, Southern Journal of Philosophy, vol. 41, no. 3, 2003, pp. 411-49.

Smith, Daniel W., ‘Badiou and Deleuze on the Ontology of Mathematics’, in Peter Hallward (ed.), Think Again: Alain Badiou and the Future of Philosophy, London, Continuum Books, 2004, pp. 77-93.

Smith, Brian Anthony, ‘The Limits of The Subject in Badiou’s Being and Event’, Cosmos and History, vol. 1, no. 1-2, 2006, pp. 134-58.

Stavrakakis, Yannis, ‘Re-Activating the Democratic Revolution: The Politics of Transformation beyond Reoccupation and Conformism’, Parallax, vol. 9, no. 2, 2003, pp. 56-71.

Strathausen, Carsten, ‘The Badiou-Event’, Polygraph, no. 17, 2005, pp. 275-93.

Stuart Fisher, Amanda, ‘Developing an Ethics of Practice in Applied Theatre: Badiou and Fidelity to the Truth of the Event’, Research in Drama Education, vol. 10, no. 2, 2005, pp. 247-52.

Tassone, Giuseppe, ‘Amoral Adorno: Negative Dialectics Outside Ethics’, European Journal of Social Theory, vol. 8, no. 3, 2005, pp. 251-67.

Tormey, Simon, ‘A ‘Creative Power’?: The Uses of Deleuze. A Review Essay’, Contemporary Political Theory, vol. 4, no. 4, 2005, pp. 414.

Toscano, Alberto, ‘From the State to the World? Badiou and Anti-Capitalism’, Communication and Cognition, vol. 37, no. 3-4, 2004, pp. 199-223.

Toscano, Alberto, ‘Communism As Separation’, in Peter Hallward (ed.), Think Again: Alain Badiou and the Future of Philosophy, London, Continuum Books, 2004, pp. 138-49.

Toscano, Alberto, ‘The Bourgeois and the Islamist, or, The Other Subjects of Politics’, Cosmos and History, vol. 1, no. 1-2, 2006, pp. 15-38.

Widder, Nathan, ‘The Rights of Simulacra: Deleuze and the Univocity of Being’, Continental Philosophy Review, vol. 34, no. 4, 2001, pp. 437-53.

Wilkens, Matthew, ‘Introduction: The Philosophy of Alain Badiou’, Polygraph, no. 17, 2005, pp. 1-9.

Žižek, Slavoj, ‘Psychoanalysis in Post-Marxism: The Case of Alain Badiou’, The South Atlantic Quarterly, vol. 97, no. 2, 1998, pp. 235-61.

Žižek, Slavoj, The Ticklish Subject: The Absent Centre of Political Ontology, New York, Verso, 2000.

Žižek, Slavoj, ‘Is There a Politics of Subtraction? Badiou versus Lacan’, Communication and Cognition, vol. 36, no. 1-2, 2003, pp. 103-19.

Žižek, Slavoj, ‘From Purification to Subtraction: Badiou and the Real’, in Peter Hallward (ed.), Think Again: Alain Badiou and the Future of Philosophy, London, Continuum Books, 2004, pp. 165-81.

Žižek, Slavoj, ‘Notes on a Debate “From Within the People”’, Criticism, vol. 46, no. 4, 2004.

Žižek, Slavoj, Lacan: The Silent Partners, London, Verso, 2006.

Žižek, Slavoj, ‘Badiou: Notes From an Ongoing Debate’, International Journal of Žižek Studies, vol. 1, 2006.

Zupančič, Alenka, ‘The Fifth Condition’, in Peter Hallward (ed.), Think Again: Alain Badiou and the Future of Philosophy, London, Continuum Books, 2004, pp. 191-201.
Δεν υπάρχουν σχόλια: